külmkambri külmhoone põranda soojustamine ehitamine

Külmhoone küttekaablid

Külmhoone küttekaablid on vajalikud hoone külmakergete vältimiseks ja paigaldatakse soojustuskihtide alla.
Külmhoonetes ja jahutuskambrites, kus temperatuur on -20…-30˚C, pääseb külm hoone konstruktsioonidesse ka siis, kui põrand ja seinad on hästi soojustatud. Külmhoone konstruktsioonid, mis on kokkupuutes maaga, nagu vundament või põrand – muutuvad külmaks ja jäätuvad. Pinnases sisalduv vesi paisub jäätudes ca 9% ja võib põhjustada märkimisväärseid külmakahjustusi. Sama probleem esineb ka kunstjääga uisuväljakutel. Külmhoone külmakerked on välditavad kasutades selleks küttekaableid.

Ohutuse ja kindlustunde tagamiseks paigaldatakse külmhoone põrandasse kaks paralleelset küttekaablit 10W/m eraldi termostaatidega. Esimesel ahelal seadistatakse termostaat hoidma +4-5 kraadi. Teisel termostaadil +2-3 kraadi, Kui ühe kütteahelaga midagi juhtub või kui mingil põhjusel ei suuda esimene kütteahel soovitud temperatuuri tagada, siis , lülitab teine termostaat automaatselt tööle teise ahela ja ühendatakse ka alarmseadmega, mis hoiatab, et töösse asus „reservahel“. Küttekaabel tuleb külmkambrite põrandas paigaldada 20cm paksuse soojustuse alla, kuna me soovime külmumise eest kaitsta põrandaalust maapinda ja ei soovi kütta külmkambri ruumi. Külmhoone põrandaküte  paigaldatakse betoonist aluspõrandale ja kaetakse omakorda vähemalt 5 cm-se betoonikihiga. See tagab soojuse ühtlase jaotumise aluspõrandas. Aluspõranda ja soojustuse vahele tuleb paigaldada niiskuskindel kiht. Kui külmhoonetes on kandvaid konstruktsioone, tuleb ümber nende vundamentide paigaldatud erivõimsus (W/m²) olema suurem, kuna soojakadu läbi teras- ja betoonkonstruktsioonide on suurem.

Külmhoone põranda läbilõige küttekaabli paigaldus 10W/m
Külmhoone põrandaküte – põranda läbilõige / küttekaabli paigaldus

külmkambri põrand läbilõige

Vajaliku võimsuse arvutamine külmhoone / uisuväljaku põrandas:
Tavapärane paigaldatav võimsus on 15-20W/m².
Maksimaalne loogete vaheline kaugus ei tohi ületada 50 cm.
Soojakadu allapoole sõltub põrandakonstruktsiooni soojusjuhtivusteguri U väärtusest ning maapinna ja külmhoone põranda temperatuurierinevusest.
P (W/m²) = Δt x U
Δt = maapinna ja külmhoone põranda temperatuurierinevus
U = soojajuhtivustegur põrandas
W/m²C˚

Küttekaabli näidis paigaldus:
Temperatuur külmhoones: – 30˚C
Maapinna temperatuur: +5˚C
Põrandakonstruktsiooni U väärtus: 0,4
W/m²C˚
Arvutus:
P(W) = 35°C x 0.4 W/m² °C = 14 W/m²
Küttekaabli valimisel, minimaalne paigaldatav võimsus ruutmeetrile, et tohi jääda alla 14 W/m². Külmkambri põrandas kasutatav küttekaabel on 10W/m-le.

Suurte külmhoone külmkambrite korral tuleks turvalisuse huvides ruum jagada veelgi eraldi tsoonideks, kus igas tsoonis oleks kaks kütteahelat ja kaks termostaati. Näiteks 300 m² ruumi võiksime jagada kolmeks tsooniks, kus igas tsoonis oleks kaks kütteahelat ja kaks termostaati. Termostaatide põrandaandurid peavad paiknema plasttorus, et neid oleks vajadusel võimalik lihtsalt vahetada.

Soojenduskaabel on vajalik ka külmhoone külmkambri uksepiidas või uksetihendi sees. Külmhoone uksepiida küttekaabel, mis väldib ukse jäätumist peaks olema võimsusega 15-20W/m. Külmhoone ust avades kondenseerub selle tihenditele niiskus, mis jäätudes võib põhjustada uksetihendi riknemise. Lisaks ei sulgu uks enam tihedalt, põhjustades ülemäärase energiakulu külma tootmiseks. Sarnased probleemid võivad tekkida ka autopesulates ja pöördustel (näiteks hotellid) ning tõstetavatel ustel nagu garaaži- või laouksed. Liugukse uksetihendi või relsi külmumise kaitseks võib küttekaabel alternatiivina valada ka põranda betooni vahetult uksetihendi / relsi alla. Paigaldamisel peab olema ettevaatlik, et küttekaablit ei vigastataks relsi kinnitamisel. Uksepiida külmumise vältimiseks soovitame näiteks seda väga paindliku ja mõõtu lõigatavat HTS küttekaablit.

uksepiida ukselengi raami soojendi soojendus küttekaabel
uksepiida raami soojendi

Meie pakutavate Heatcom küttekaablite tootesortimendi valiku leiab alt realt lisatud tootefailist.

Külmkambri ja autopesula ukse esine küttekaabli paigaldus on kirjeldatud teemas: väliala küttekaablid.

külmkambri autopesula põrand küttekaabli paigaldus
Külmhoone põrand, ukseesine ala

Külmhoonetes, autopesulates ja teistes niiskusega seotud ruumides võivad vahel kasutust leida ka niiskuskindlad elektriradiaatorid

moisture water proof resistant electrical heater radiator
Niiskuskindel elektriradiaator termostaadiga

Kasulik on lugeda ka veetorustiku külmumise kaitsest.

deviflex

Tootefailid

Küsi personaalset pakkumist!